Integritetspolicy

Integritetspolicy

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till minne (org.nr. 817600-3682) värnar om din integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning om lagring av personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR, den nya dataskyddsförordningen. Vi strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

Vi sparar bara de uppgifter vi behöver i varje enskilt fall och sparar uppgifterna bara så länge vi behöver för att fullfölja stiftelsens stadgar, följa avtal, genomföra köp och bokningar, skicka e-post och andra utskick eller på grund av andra rättsliga skyldigheter. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part om inte lagen så kräver. Vi skyddar alltid dina uppgifter för att förhindra att obehöriga kommer åt dem.

Du kan när som helst begära att få reda på vilka uppgifter vi har lagrade om dig, att få felaktiga uppgifter rättade och att få dina uppgifter raderade så länge det inte finns lagar som kräver att vi sparar dem.

Vi kan komma att samla in dina personuppgifter när du:

  • kontaktar oss via telefon eller e-post
  • tilldelas ett stipendium
  • utför en tjänst åt stiftelsen
  • ingår i stiftelsens styrelse eller adjungeras till stiftelsens möten

De uppgifter som vi kan komma att samla in är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress. För utbetalning av arvoden och stipendier sparar vi även kontouppgifter. Vi sparar inte uppgifter längre än vad som anses behövligt.

När du kontaktar stiftelsen via e-postadressen så hanterar vi de personuppgifter som är relevanta för ärendet.

För att kunna fullfölja avtal som gäller arbete/tjänst behöver vi kontaktuppgifter och vad uppdraget gäller. Efter uppdraget behåller vi personuppgifter så längre som det anses behövligt om inget annat meddelas stiftelsen.

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till minne kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som vi samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för stiftelsens räkning, till exempel Uppsala konstmuseum för kontakter gällande den årliga stipendiatutställningen.

Stiftelsens webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än oss. Vi ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Du kan när som helst begära att få reda på vilka uppgifter vi har lagrade om dig, att få felaktiga uppgifter rättade och att få dina uppgifter raderade så länge det inte finns lagar som kräver att vi sparar dem. Det gör du genom att kontakta Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till minne. Det ska då tydligt framgår att du vill ta del av eventuellt förekommande uppgifter om dig själv.

Kontakta oss på:
Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till minne
S:t Larsgatan 8 B
753 11 Uppsala

Denna integritetspolicy är ett levande dokument där innehållet kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid på Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till minnes webbplats. Integritetspolicy gäller från och med 2018-05-25.