Stiftelsen pressmeddelande 2023:

450 000 till unga konstnärer

Den Uppsalabaserade stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne delar varje år ut stipendier till kvinnliga masterelever på landets fem konsthögskolor. Juryn gör sitt val efter besök på avgångsutställningarna på  Malmö Konsthögskola, HDK-Valand Göteborg, Kungliga Konsthögskolan (Mejan), Konstfack och Umeå Konsthögskola.

— I år delar vi ut 75 000 kronor var till sex unga konstnärer. Förutom pengarna deltar stipendiaterna i en grupputställning på Uppsala konstmuseum i december. Både pengar och utställning blir en bra skjuts för den nybakade konstnären, säger stiftelsens ordförande Mattias Enström.

Årets stipendiater är Sara Andreasson (Malmö), Elina Birkehag (Mejan), Linn Byrkjeland (Umeå), Jessica Ekström (Valand), Lisa Forslund (Mejan) och Clara Mosconi (Malmö). Läs motiveringarna här.

Fakta
Stipendiefonden inrättades 1955 efter Uppsalakonstnären Anna-Lisa Thomsons bortgång 1952. Anna-Lisa Thomson var målare och tecknare och hon var verksam som keramiker vid St Eriks och Upsala-Ekeby. Det var Thomsons önskan att hennes kvarlåtenskap skulle bilda en fond för uppmuntran och stöd till kvinnliga konstnärer. Till en början bestod stipendiet av en arbetsvistelse i hennes sommarstuga i Grundsund samt 500 kronor. Stiftelsen sålde stugan och genom en mycket god förvaltning av stiftelsens tillgångar har stipendiesumman ökat kraftigt och kunnat delas ut till flera konstnärer varje år.

Bland tidigare mottagare kan nämnas Gittan Jönsson, Carin Ellberg, Filippa Arrias, Linn Fernström, Gunnel Wåhlstrand och Éva Mag.

Kontakt och information:
Mattias Enström, ordförande
tel +46 70 170 7764
mattias.enstrom@gmail.com

Johanna Uddén, ledamot
tel +46 705 64 66 97