Stiftelsen pressmeddelande 2024-06-27:

Närmare en halv miljon till nyutexaminerade kvinnliga konstnärer

Den Uppsalabaserade stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne delar varje år ut stipendier till kvinnliga masterelever på landets fem konsthögskolor. Juryn gör sitt val efter besök på avgångsutställningarna på Malmö Konsthögskola, HDK-Valand Göteborg, Kungliga Konsthögskolan, Konstfack och Umeå Konsthögskola.

– I år delar vi ut 90 000 kronor var till fem nyutbildade konstnärer. Förutom pengarna deltar stipendiaterna i en grupputställning på Uppsala konstmuseum. Stipendiet är ett uppskattat startkapital för de nybakade konstnärerna, säger stiftelsens ordförande Mattias Enström.  

Årets stipendiater är Josefine Borgström (Umeå), Nicole Khadivi (Kungliga Konsthögskolan), Olga Krüssenberg (Kungliga Konsthögskolan), My Sjöberg (Malmö) och Jessica Westerberg (Konstfack).

Utställningen på Uppsala konstmuseum öppnar 2 november. 

Motiveringar: 

Josefine Borgström (Umeå konsthögskola)
För ett måleriskt projekt som med en snyggt presenterad arbetsprocess växer i rummet. Det klassiska föreställande måleriet möter en mer abstrakt kroppslighet som med väl valda utsnitt undflyr direkt och övertydlig läsning i ett spännande och oväntat gränsland där underhållningsvåld möter intimitet. En fin sampling av stereotyper och genusbetingade förväntningar.

Nicole Khadivi (Kungliga Konsthögskolan, Stockholm)
För ett psykologiskt skarpt och inkännande verk där en personlig berättelse får en allmänmänsklig betydelse. Film, glas, ljus och mekanisk rörelse ger en konsthistoriskt medveten helhet som kombinerar en nästan teknokratisk elegans med det mänskliga minnets bitterljuva värme.

Olga Krüssenberg (Kungliga Konsthögskolan, Stockholm)
För en vacker och konsekvent genomförd installation där konstnären med varje detalj och ett slipat bildval drar in oss i narrativet. Svindlande vyer från ett till synes tidlöst Svalbard som kombineras med bilder från gruvdrift och lokalbefolkningens berättelser skapar ett obehag som gör att människans påverkan på naturen är svår att skaka av sig.

My Sjöberg (Konsthögskola i Malmö)
För förmågan att skickligt skildra spänningsfälten i ambivalenta tillstånd. Den föränderliga skärningspunkten mellan dåtid och framtid, verklighet och fantasi, det naturliga och det artificiella, vibrerar lågmält i verken. Med oförväget avskalad estetik öppnar Sjöberg upp en filosofisk grogrund där betraktaren befinner sig på tröskeln i detta mellantillstånd.

Jessica Westerberg (Konstfack)
För en fängslande installation av glas, stål och aluminium där organiskt köttiga former möter stela konstruktioner i en hisnande balansakt. Verket kan ses som en ordlös metafor för förhållandet mellan samhällets begränsande strukturer och våra individuella olikheter, såväl fysiska som psykiska. Det munblåsta glaset uppvisar en motvilja till anpassning, vänder insidan ut och lämnar betraktaren med nerverna på helspänn. 

Fakta
Stipendiefonden inrättades 1955 efter Uppsalakonstnären Anna-Lisa Thomsons bortgång 1952. Anna-Lisa Thomson var målare och tecknare och hon var verksam som keramiker vid St Eriks och Upsala-Ekeby. Det var Thomsons önskan att hennes kvarlåtenskap skulle bilda en fond för uppmuntran och stöd till kvinnliga konstnärer. Till en början bestod stipendiet av en arbetsvistelse i hennes sommarstuga i Grundsund samt 500 kronor. Stiftelsen sålde stugan och genom en mycket god förvaltning av stiftelsens tillgångar har stipendiesumman ökat kraftigt och kunnat delas ut till flera konstnärer varje år.

Bland tidigare mottagare kan nämnas Gittan Jönsson, Carin Ellberg, Filippa Arrias, Linn Fernström, Gunnel Wåhlstrand och Éva Mag.

 
Utställning på Uppsala konstmuseum: 
2 november–8 december 2024
 

Kontakt och information:
Mattias Enström, stiftelsens ordförande
tel +46 70 170 7764
mattias.enstrom@gmail.com