Therese Bülow
Konsthögskola i Malmö

För sin eleganta installation där vi kliver in i en utstakad bana kantad av historiskt inspirerad textil och skulpturer i aluminium och tvål. Vägen genom livet tycks tvehågsen där kyla, exakthet och osårbarhet ställs mot liv, lekfullhet och förgänglighet.  

Christine Dahl Helweg-Larsen
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm

För sina multisensoriska installationer där kropp, teknologi och ekologi vävs samman. Hennes verk leder tankarna till livets kretslopp och tillvarons grundläggande premisser. Inre vänds utåt och det osynliga visualiseras.

Sara Ekholm Eriksson
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
För sin tankeväckande och vackra installation där stenblock med fossiler, koraller och sipprande vatten tycks bära på en berättelse från en ödesmättad framtid. Genom en känsliga kombination av vetenskap och poesi kan verket få oss att se förgänglighet ur ett nytt perspektiv, jorden ropar efter räddning.

Elina Eriksson
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
För sitt sensuella och esoteriska måleri i en genomgående blek färgskala. Naturen såväl som symboler och inre bilder målas fram i ett modernistiskt manér som i kombination med ömsint skulptur och enkla stenteckningar sänder oss gåtfulla budskap från en annan tid och en annan värld.

Maja Lindberg Schwaner
HDK-Valand, Göteborgs universitet
För att hon på ett egenartat sätt – sprött, romantiskt och mörkt – gestaltat drömmen om ett liv i naturens avskildhet.

Edit Sihlberg
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
För ett lustfyllt måleri med ett spännande spel mellan opaka ytor, speglingar och transparens. Variationen av motiv och format hålls ihop av ett tydligt eget uttryck och en hemlighetsfull stämning.