Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minnes viktigaste uppgift är att dela ut stipendier till kvinnliga konstnärer i och för deras utbildning. Stipendiaterna utses bland avgångseleverna på masternivå vid landets konsthögskolor. Stipendiet kan inte sökas, utan stipendiaterna utses av en stiftelsens styrelse efter besök på konsthögskolornas slututställningar.

Stiftelsen tillkom 1952 efter konstnären Anna-Lisa Thomsons bortgång. Det var hennes önskan att hennes kvarlåtenskap skulle bilda en fond för uppmuntran och stöd till kvinnliga konstnärer för deras utbildning och förkovran. Bakgrunden var att hon själv fått flera stipendier, något som hade betytt mycket för henne. Anna-Lisa Thomson var verksam som formgivare på Upsala-Ekeby under närmare tjugo år.

Stipendiesumman 2023 är 75.000 kronor/konstnär.  
2023 års stipendiater hittar du här
.

Stipendiaterna visades i en gemensam utställning på Uppsala konstmuseum 9 december 2023 – 28 januari 2024.