Start

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne kom till 1952 efter konstnären Anna-Lisa Thomsons bortgång. Stiftelsens viktigaste uppgift är att dela ut stipendier till kvinnliga konstnärer i och för deras utbildning.

Under sin utbildningstid hade Anna-Lisa Thomson fått ett konstnärsstipendium och visste hur mycket det kunde betyda som uppmuntran och ekonomiskt stöd. Det var därför hennes önskan att hennes kvarlåtenskap skulle gå till uppmuntran och stöd till kvinnliga konstnärer som just ska ta steget ut i en osäker tillvaro.