Om stiftelsen

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne kom till 1952 efter konstnären Anna-Lisa Thomsons bortgång. Stiftelsens viktigaste uppgift är att dela ut stipendier till kvinnliga konstnärer i och för deras utbildning. Anna-Lisa Thomson var som konstnär verksam framför allt i Uppsala. Hon var formgivare på Upsala-Ekeby under närmare tjugo år.

Det var hennes önskan att hennes kvarlåtenskap skulle bilda en fond för uppmuntran och stöd till kvinnliga konstnärer för deras utbildning och förkovran. Bakgrunden var att hon själv under sin utbildningstid fick ett stipendium, något som hade betytt mycket för henne.

Stipendiesumman 2019 är 70.000 kronor/konstnär och stipendiaternas arbeten presenteras i en utställning på Uppsala konstmuseum
7 december 2019 – 19 januari 2020.

Uplands konstförening utser ledamöterna till stiftelsens styrelse.

Ordförande i Stiftelsen är Kristina Rennerstedt.