Förteckning över stipendiater 2000-2023

2023

Sara Andreasson
Konsthögskola i Malmö
För en djärvhet, ett mod och en mognad avtecknat i det avskalade. Undersökandet av tid och minne med horisonten som ett poetiskt växelspel mellan längtan och vidgad förståelse. En gestaltning som utmanar och försonar bilden av landskapet, det yttre likväl som det inre.

Elina Birkehag
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
För ett brett grepp om orden och språket som material och byggstenar i ett föränderligt minne. Från det finstilta till det rumsligt överväldigande. Från munnens oralmotorik och den skrivande handens små tillfälliga rörelser till de nedtecknade eller inristade ordens konkreta kropp.

Linn Byrkjeland
Umeå konsthögskola
För det känsliga dagliga tecknandet där hon med slumpmässig hand och påtaglig lekfullhet inspireras av naturen och skapar ett abstrakt mikrokosmos. Teckningarna blir till en språngbräda mot ett färgstarkt men samtidigt ljust måleri i modigt stort format. Abstraherade figurer och mytologiska väsen kommer till liv i den skog av målningar som både omsluter och överfaller oss i ett sprakande makrokosmos.

Jessica Ekström
HDK-Valand, Göteborgs universitet
För en utmanande videoinstallation där kroppen använts som konstnärligt redskap. Ett vardagligt behov ritualiseras och dokumenteras i en lågmäld uppgörelse med en trång kvinnoroll. Med avskalad precision balanseras obehag och rening i ett kontinuerligt kretslopp.   

Lisa Forslund
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
För en effektiv och på ett positivt sätt mycket påträngande installation som med en fin känsla för balans och autenticitet ringar in en skärningspunkt mellan tvåsamhetens dilemma och den allmänmänskliga neuros det innebär att hitta sitt jag. Allt i en fin glidning där videoverket elegant expanderar ut i rummet och sluter sig kring betraktaren.

Clara Mosconi
Konsthögskola i Malmö
För en känslig skärskådning av överflödigt ljud och en noggrann dans i språkets periferi där kommunikationens essens omdefinieras genom repetition och improvisation. I kontrast till en nästintill klinisk dissektion laddas andrum med kroppslig nerv och närvaro. För en rumslig gestaltning där utfyllnadsläten blir både visuella och taktila.

2022


Stipendiater 2022. Elina Eriksson, Maja Lindberg Schwaner, Christine Dahl Helweg-Larsen, Therese Bülow och Edit Sihlberg. (Saknas gör Sara Ekholm Eriksson)

Therese Bülow
Konsthögskola i Malmö

För sin eleganta installation där vi kliver in i en utstakad bana kantad av historiskt inspirerad textil och skulpturer i aluminium och tvål. Vägen genom livet tycks tvehågsen där kyla, exakthet och osårbarhet ställs mot liv, lekfullhet och förgänglighet.  

Christine Dahl Helweg-Larsen
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm

För sina multisensoriska installationer där kropp, teknologi och ekologi vävs samman. Hennes verk leder tankarna till livets kretslopp och tillvarons grundläggande premisser. Inre vänds utåt och det osynliga visualiseras.

Sara Ekholm Eriksson
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
För sin tankeväckande och vackra installation där stenblock med fossiler, koraller och sipprande vatten tycks bära på en berättelse från en ödesmättad framtid. Genom en känsliga kombination av vetenskap och poesi kan verket få oss att se förgänglighet ur ett nytt perspektiv, jorden ropar efter räddning.

Elina Eriksson
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
För sitt sensuella och esoteriska måleri i en genomgående blek färgskala. Naturen såväl som symboler och inre bilder målas fram i ett modernistiskt manér som i kombination med ömsint skulptur och enkla stenteckningar sänder oss gåtfulla budskap från en annan tid och en annan värld.

Maja Lindberg Schwaner
HDK-Valand, Göteborgs universitet
För att hon på ett egenartat sätt – sprött, romantiskt och mörkt – gestaltat drömmen om ett liv i naturens avskildhet.

Edit Sihlberg
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
För ett lustfyllt måleri med ett spännande spel mellan opaka ytor, speglingar och transparens. Variationen av motiv och format hålls ihop av ett tydligt eget uttryck och en hemlighetsfull stämning.

2020-2021

På grund av Coronapandemin beslutade stiftelsens styrelse att inte utse några stipendiater 2020-2021. Stipendiaterna utses normalt efter bedömning gjord efter besök på skolornas avgångsutställningar. Detta kunde inte genomföras pga restriktioner och en rättvis bedömning ansågs inte heller kunna göras utifrån de digitala utställningarna.


2019


Montage

Stipendiater 2019. Montage. Hanna Björkdahl, Viola Florin, Joline Uvman, Elin Odentia och Alex Rosa.

Hanna Björkdahl
Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet
För sitt enträgna arbete med att utforska glasyrkemins oändliga möjligheter, alla bränningar som krävts för att få fram glasyrer utöver det vanliga, samt förmågan att kombinera dessa glasyrer med en spännande form.

Viola Florin
Konstfack, Stockholm

För sin eleganta installation där hon genom en kombination av sköra keramiska skulpturer, yvig kolteckning och råa järnkonstruktioner undersöker våra sinnen. Det känsliga och samtidigt påflugna uttrycket bär spår av både dåtid och framtid.

Elin Odentia
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm

För sitt finstämt sakliga måleri där färger, ytor och volymer balanseras med tonsäker exakthet.

Alex Rosa
Konsthögskolan vid Umeå Universitet

För sin egensinniga installation där vår identitet i förhållande till naturen är i centrum. Vi förflyttas till en värld utan sociala eller normativa gränser där allt är möjligt, en värld skapad med känslighet, lekfullhet och mod.

Joline Uvman
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm

För en mångbottnad och poetisk installation i en blandning av material och motiv. Bilder och avbilder skapar en rik väv av associationer kring liv och död, tro och hopp, möjligheter och misslyckanden.

2018

2018 års stipendiater. Från vänster: Micaela Cignozzi, Jonna Hägg, Katxeré Medina, Anna Engver och Lourdes González Osnaya. Foto: Mattias Enström

Bilder – Stipendiater 2018

Micaela Cignozzi
Konsthögskolan Umeå Universitet
för ett stiligt och djärvt färgsäkert abstrakt måleri sprunget ur den urbana miljön och naturen.

Anna Engver
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
för sina kolteckningar där överförda lager av bilder skapar en associationsrik väv av undflyende minnen.

Jonna Hägg
Konsthögskolan i Malmö
för sin förmåga att på ett känsligt och visuellt vis med ljud och bild, få oss att reagera och förstå det svårgripbara.

Katxeré Medina
Akademin Valand, Göteborgs universitet
för sin video ”run-around”, där wallraffande dokumentär blandas med fiktion. På ett både roande och oroande sätt undersöks maktstrukturer kring arbete, moderskap och invandring.

Lourdes González Osnaya
Konstfack, Stockholm
som med utgångspunkt i mexikanska sorgeritualer skapat sköra och sinnliga textila skulpturer i oväntade material.

2017

 2017 års stipendiater. Från vänster: Samaneh Reyhani, Petra Hultman, Kyong Jin Cho, Melanie Viksell och Theresa Traoré Dahlberg.

Bilder – Stipendiater 2017

Kyung Jin Cho
Konstfack, Stockholm
för hennes stämningsfulla installation ”Swing Jam” där en pendel slumpvis framkallar toner från olikformade lerkärl, en meditativ syn- och ljudupplevelse.

Theresa Traoré Dahlberg
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
för hennes i film och bildkonst pregnant formulerade gestaltning av klass-, köns- och maktstrukturer i en postkolonial miljö.

Petra Hultman
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
för att hennes foton och skulpturala objekt av igenkännbara tidsmarkörer i en mäktig och drabbande installation öppnar för alternativa livsval

Samaneh Reyhani
Konsthögskolan i Malmö
för hennes visuellt förföriska skulpturer och installationer som med utsökt materialkänsla levererar ett budskap med tydlig feministisk udd.

Melanie Viksell
Konsthögskolan Umeå Universitet
för hennes berörande verk som på ett inkännande vis behandlar symboler och riter kring döden och sorgen.

2016

2016 års stipendiater. Från vänster: Aleksandra Jarosz Laszlo, Chiara Bugatti, Sara Anstis och Maria Andersson.

Bilder – Stipendiater 2016

Maria Andersson
Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet

för att hon med skira trådar intar rummet på ett självklart och imponerade sätt, och där även tomrummet blir en del av verket.

Sara Anstis
Akademin Valand, Göteborgs universitet

för modet att i storskaliga teckningsinstallationer med djup kunskap gestalta vår natur och människans mest intima sfär.

Chiara Bugatti
Konsthögskolan, Umeå universitet

för hennes konceptuellt och visuellt slagkraftiga skulpturala installationer, där material, rumslighet och skalförskjutningar är centrala byggstenar.

Aleksandra Jarosz Laszlo
Konstfack, Stockholm
för vackra, gåtfulla målningar om tradition, legender och myter, bilder som är tankeväckande och engagerande.

2015

Mourl Ferryman
Akademin Valand, Göteborgs universitet

för att i djärvt intrikat collage, fräckt och sofistikerat avtäcka mångbottnad fascination för identitet, hudfärg och feministiska ideal.

Karin Hald
Konsthögskolan i Malmö

för en elegant återanvändning av idé och materia från antikens palimpsest till modernismens readymades med associationer till system- och paradigmskiften och liksvepningen för en papperstidning i kris.

Eva Mág
Kungl. Konsthögskolan, Stockholm

för sin oroande skulpturala gestaltning av kroppens sårbarhet. Med lera, tyg och tråd skapar Eva Mág mänskliga lämningar som nålar fast betraktaren och kryper in under skinnet.

Jenny Palén
Kungl. Konsthögskolan, Stockholm

för hennes skickligt framställda videokonstverk ”Spacerabbit” – tragikomiskt, fantasifullt igenkännligt och absurt på samma gång.

Katrin Westman
Konsthögskolan, Umeå universitet

för att hon på ett mycket känsligt sätt använder sig av färgernas och måleriets möjligheter för att skapa konst som berör.

2014

Idun Baltzersen
för att djärvt, personligt och nyskapande vrida och vända, omskapa och förädla klassiska kvinnomotiv och gammal teknik i storskaliga träsnitt för samtiden.

Ida Persson
för ett storskaligt seriellt måleri som i ett kyligt och kliniskt makroperspektiv med stram konsekvens gestaltar maktens repressiva, sofistikerade och alltmer internaliserade övervaknings- och kontrollapparatur.

Anna Ihle
för en skulpturkonst som på ett intelligent och estetiskt övertygande sätt ger en bild av konstnärligt arbete, moral och livets drivkrafter.

Madelaine Sillfors
för ett konstnärligt arbete som undersöker hur närvaron och rummet förvandlas när dimensionsgränser överskrids.

2013

Fredrika Anderson
för att i ett konsekvent, stiligt och koloristiskt moget måleri beröra genom djupdykningar i kollektivets nedärvda moral och etik.

Hanna Gustavsson
för serieromanen Nattbarn, ett ömsint och hudnära porträtt av högstadiefjortisen Iggys febrila pendlande mellan integritet och identitetssökande i kompis- och vuxenvärld, kongenialt gestaltat med ett samtidigt in- och utifrånperspektiv.

Stina Persson
för hennes förmåga att av befintliga föremål skapa ny, spännande och talangfull konst.

Maiken Stene
för att hon med ett såväl förfinat, som kraftfullt uttryck med djup och variation gestaltar estetiska och filosofiska problem i skildrandet av landskap.


2012

Ylva Carlgren
för ett storskaligt, virtuost och mödosamt måleri där ytans fina linjer lösts upp i ett förföriskt men ack så förrädiskt ljus

Gitte Eidslott
för friskheten i hennes verk, de klara och väl sammansatta färgerna som tillsammans med ytstrukturer förmedlar både mod och djärvhet.

Johanna Fjaestad
för att hon med känsla och förnuft nått djupt ner i måleriets traditioner, problemställningar och möjligheter.

Frida Krohn
för att i ett mångbottnat platsspecifikt verk i papper icke rädas den dekorativa ytan utan i den lyfta frågor om klass, kön och miljö

Jenny Åkerlund
för att hon med sofistikation och suggestion estetiserar sitt utforskande av tid, ljus och varseblivning.

2011

Sara Mirzajanzadeh
för en nyansrik, skarp och på samma gång spektakulär gestaltning som visar på vardagens motsägelsefullhet.

Sofie Karp
för att hon i omsorgsfullt utmejslade teckningar, behärskar det storslagna såväl som det finstilta, det dramatiska såväl som det stilla reflekterandet.

Julia Bondesson
Hennes träskulpturer må vara huvudlösa men med fötterna står de stadigt planterade i traditionens mylla. Hon förenar leklynne med allvar i en strävan att avvinna mediet nya, originella och oväntade uttryck.

Pauliina Pietilä
för hennes storartade måleri där vardagliga stadsmiljöscener genom färgval och teknik får ett drömliknande, magiskt uttryck som fascinerar och engagerar betraktaren.

2010

Elisabeth Frieberg, Konsthögskolan i Umeå
för att hon med en känslosam pensel undersöker och utforskar måleriets uttryck, med undertoner av mystik och saga.

Johanna Friedman, Konstfack
Kvinnan, anno dazumal, i vidlyftlig krinolin, bildar utgångspunkt för ett suggestivt skulpturalt uttryck där det som vid första anblick synes vara en konstfärdig rokoko-pastisch, vid närmare påseende avslöjar sig som en mångfacetterad, repetitiv och seriell gestaltning av vår nutida urbana verklighet. Kvinnans praktfulla hölje som en metafor för den sammansatta civilisationen.

Kristin Lidström, HDK, Göteborg
för en mångsidig och fantasifull grafisk formgivning, från pregnant bokdesign till energiskt och humoristiskt bildberättande i porträtt, illustrationer och serieteckning.

Maria Nordin, Konsthögskolan i Stockholm
för hennes personliga och suveräna akvarellteknik som åskådliggör kroppens yta, form och rörelser samt även i animerad film känslouttryck som smärta.

2009

Ditte Ejlerskov, Konsthögskolan, Malmö
för konstnärens undersökning av måleriets roll i konsten genom tid och rum, i text, tekniker och stoffer, med insikter och färdigheter som bara ett projekt av denna häpnadsväckande omfattning kan ge.

Corinne Ericson, Konsthögskolan, Stockholm
för hennes på samma gång subtila och monumentala metallskulptur, som i sig förenar tung slutenhet med stram poesi och suggestivt ljusspel.

Moa Lönn, Konstfack, Stockholm
för det metodiska och sinnliga sättet att närma sig lera som material, där konstnären med hjälp av flera mediers särarter gestaltar blivandets och transformationens undflyende kvaliteter i arbetet.

Mariel Rosendahl, Konsthögskolan, Umeå
för att hon i installationer, performance och med rörlig bild undersöker sociala ordningar, maktstrukturer och rumslighet genom att locka betraktaren in i en sagovärld och där ta kontroll över den förlorade kontrollen. Lägg därtill en del finsk tango, Mussorgskij och egen poesi.

2008

Meira Ahmemulic, Konsthögskolan Valand, Göteborg
för att hon kan läsa stadsrum, och bygga lika episka som poetiska berättelser. Hon iakttar, fogar ihop spår av konflikter och drömmar; hon hittar kosmopolitiska tecken för att leva tillsammans

Hedvig af Ekenstam, Konstfack, Stockholm
för hennes innovativa, vackra och funktionella textila lösningar på industriella designproblem som i tygdammsugare och stickade element förvandlar hårt till mjukt och tungt till lätt

EvaMarie Lindahl, Konsthögskolan, Malmö
för hennes sätt att tvinna samman konceptuell kreativitet och hantverk. Delikata efterbildningar av kanoniserade motiv och mästare lockar till intimt engagemang med bildtraditioner

Imri Sandström, Konsthögskolan, Umeå
för en konstnärlig gestaltning, som når utöver det dokumentära. Ljud och ljus samspelar på ett sätt som väcker en sakral stämning samtidigt som klippen mellan bilderna av Katarina och Ana berättar historien om självutplåning. Det blir både vackert och absurt

2007

Lena Johansson, Konsthögskolan, Malmö
För att i ett skickligt och absolut ärligt måleri fånga kvinnosynen i reklam- och modebilder och tvinga betraktaren att gå en dust med sig själv och med genusperspektivet i dessa bilder

Ylva Landoff Lindberg, Konsthögskolan, Umeå
För sin förmåga att på ett både vackert och skrämmande sätt förmedla något som starkt berör

Lisa D Manner, Konsthögskolan, Umeå
För sitt spännande och utmärkta måleri som väcker en nyfikenhet hos betraktaren

Cristina Schippa, Konsthögskolan, Stockholm
För ett verk som med mobilisering av alla sinnen poetiskt och effektivt söker återskapa ett barndomsminne

2006

Charlotte Widegren, Konsthögskolan, Stockholm
För ett verk som med rekvisita från ett klassiskt formspråk och associationer till antik mytologi på lek och allvar, elegant och behärskat, fördjupar sig i relationen jag – du, betraktare – betraktad, människa – natur

Maude Södergren, Konstfack, Stockholm
För hennes arbeten som tydligt visar världens och människornas galna sida och just där hittar skäl till att söka respekt och kärlek utan att kompromissa med jagets frihet

Emma Hartman, Konsthögskolan, Umeå
För hennes storartade gestaltning av drömlika, stämningsfulla rum. Från måleriets materiella uttryck i färg och form bygger hon en fantasifull, översinnlig arkitektur

Anna Bokström, Konsthögskolan, Malmö
För att med ett eget dokumentärt uttryck på en intuitiv nivå och med stor konstnärlig integritet och lyskraft visa barns och unga flickors sårbarhet och utsatthet

2005

Loulou Cherinet, Konsthögskolan, Stockholm
För hennes eleganta iscensättningar som har den etnografiska dokumentärens närgångna nyfikenhet. Bilderna visar glappet mellan att känna igen vardagslivets ritualer och att förstå dem

Elin Källman, Konsthögskolan, Stockholm
För ett rikt och mångfasetterat konstnärskap där hon står stadigt med ena benet i traditionen och det andra i klaveret. I allt en gränsöverskridande begåvning

Caroline Mårtensson, Konsthögskolan, Malmö
För sin förmåga att fånga och visualisera en förnimmelse av minnen och känslor, samtidigt som det också blir en reflektion över samhällets genustänkande

Katarina Nitsch, Konsthögskolan Valand, Göteborg
För att i ett mångbottnat suggestivt bilduppbyggande med stark målerisk närvaro undersöka mänskliga och konsthistoriska strukturer

2004

Sara Eriksson, Konsthögskolan, Umeå
För starka teckningar och texter ur ett feministiskt och satiriskt perspektiv, med stor idébalans mellan ord och bild

Charlotte Karlsson, Konsthögskolan Valand, Göteborg
För sitt konstnärliga arbete i undersökandet av vilopunkten, mellanrumsutrymmet

Anna Strid, Konsthögskolan, Stockholm
För en samling verk där konstnärlig illusionism går genom ovanligt många transformationer. Det bakomliggande maskineriet liknar en primitiv biograf, som ger en tvådimensionell vy av tredimensionell form och intryck av rörlighet med hjälp av en serie stillbilder

2003

Christina Kullmann, Konsthögskolan, Umeå
För ett konceptuellt relationsbaserat konstnärskap där identitet och förhållandet till den sedda bilden, ofta upprepad, undersöker gränsen mellan mottagande och tolkning

Frida Oliv, Konsthögskolan, Umeå
För ett egenartat romantiskt bildspråk som i frusna ögonblick, oändligt vackert, gestaltar en värld av skräck, smärta och död

Gunnel Wåhlstrand, Konsthögskolan, Stockholm
För hennes monumentala tuschlaveringar, där hon förskjuter uppmärksamheten från motivet till själva minnet – avbildningen blir ett slags förklarande nyckel till händelser som skiljer nu och då

2002

Helena Blomqvist, Högskolan för Fotografi och Film, Göteborg
För fotografier där ram och motiv bildar en helhet – främmande, lockande och en aning frånstötande – och där genushistorien skrivs om då kvinnorna har intagit världen i igenkännbara poser som allt från påvar och piloter till storviltsjägare, soldater och rånare

Veronica Brovall, Konsthögskolan, Umeå
För en djärv kartläggning av olika system – hem, varande och lönearbete – som med konstvärldens frihet visar materialens poetiskt politiska samband och utbytbarhet

Sofia Änghede, Högskolan för Fotografi och Film, Göteborg
För gnistrande bilder som bokstavligt och bildligt elektrifierar liv och död i ett ingenmansland, där existensen är både närvarande och främmande, sublim och hotfull

2001

Hanna Beling, Konsthögskolan, Stockholm
För sina i vaxskulptur utförda tolkningar av liv. Vax- eller paraffinmaterialet är behandlat med stor känslighet så att dess kvaliteter och möjligheter som form och materia kommer till synes. Samtidigt tycks skulpturerna en hårsmån från uttryck av autentiskt, ömtåligt liv

Kristina Jansson, Konsthögskolan, Stockholm
För stora egensinniga symbolladdade bilder i olja – i ett mycket stiligt måleri

Katarina Sundkvist-Zohari, Konstfack, Stockholm
För sin säkra formkänsla och den lyhördhet hon har inför materialet samt för hennes sätt att behandla ytan och den sparsamma glaseringen som mycket fint tar vara på lerans karaktär

2000

Petronella Eriksson, Konstfack, Stockholm
För att hon i mästerlig formgivning med till synes stor lätthet skapat komplexa och intressanta konstverk i form av vackra, sensibla och poetiska silversmycken

Linn Fernström, Konsthögskolan, Stockholm
För att hon med ett lysande måleri lyckats åskådliggöra traumatiska själstillstånd i såväl berättande som symboliska bildscener

Åse Frid, Konsthögskolan, Umeå
För att hon med stor infallsrikedom, litet galenskap, gediget hantverk och absurd humor på ett envetet sätt skapat magi i mötet mellan verklighet och konst

Sofia Häyhtiö, Konsthögskolan, Umeå
För ett lågmält videoverk i Hammershöiska gråtoner, där hon med den egna massiva kroppen skapar magi och andlös tyngdlöshet